Intresseanmälan

12 mars 08:30Minds Unlimited / Stiftelsen Ekskäret

Vi lever i en tid av stora förändringar. Vi har redan tagit steget in i det digitala, globala och mer komplexa samhället. Teknologisk och kulturell utveckling har givit oss mer makt och möjligheter än någonsin. Samtidigt riskerar vi att åsamka oss själva och världen stor skada. Fler måste därför ta ett aktivt ansvar för sina individuella - och våra gemensamma handlingar. Hur kan vi öka vår förståelse om oss själva, andra och det samhälle vi skapar, lever och verkar i? Hur kan vi ta ett större ansvar och bidra till ökat välmående för oss själva och andra?

Många av dagens ledare har en gedigen teoretisk utbildning i ledarskap och organisationsteori. Hållbart och autentiskt ledarskap kräver dock en inre kvalitet som bara kan förvärvas genom självupplevelse och ökad medvetenhet. Det handlar om att öka sin självmedvetenhet och skapa ett ”gap” mellan de invanda omedvetna sätten att agera, tänka och vara till mer medvetet agerande, tänkande och varande. 


UPPLÄGG UTBILDNING

’THE GAP på Ekskäret’ består av åtta kurstillfällen, mentorsamtal och avslutas med två intensiva dagar på unika ön Ekskäret. Som deltagare får du under tre månader utforska dig själv som person och som ledare för att öka medvetenheten om dig själv och vad som styr ditt beteende, medvetet och omedvetet. Du kommer få verktyg som du direkt har nytta av i ditt liv, samtidigt som du lägger grunden för att utveckla din emotionella intelligens. Träningen baseras på mindfulness och den senaste hjärnforskningen, och du kommer att utveckla:

- Ökad medvetenhet om tankar, känslor och sinnesstämningar. 
- Bättre koncentrationsförmåga och stresstålighet. 
- Minskad tankspriddhet och automatiska beteenden. 
- Bättre kommunikationsförm��ga (samarbete, kundrelationer / förhandlingar / medarbetarsamtal). Mer välgrundade beslut. 
- Ökad autenticitet, transparens och tillit mellan kollegor. 
- Ökad medvetenhet vid interaktion med andra.
- Mer proaktivt agerande i arbetssituationer. 
- Bättre självstyrning och ansvarstagande. 
- Större öppenhet till förändringar. 
- Ökad förmåga av perspektivtagande 
- Ökad känsla av meningsfullhet, högre produktivitet och mer arbetsglädje.

Vi lämnar resultatgaranti. Om deltagaren har följt vårt program och ändå inte har förbättrat minst sex av dessa tolv förmågor ger vi tillbaka kursavgiften.

NYFIKEN ATT VETA MER?
Välkommen till två olika frukostar om den nya utbildningen ’THE GAP på Ekskäret’ - som bygger på Minds Unlimiteds kurs ’Inner Growth Management’ och stiftelsen Ekskärets forskning om ’Superskills for the 21st Century’. Under morgonen berättar vi om teorierna bakom utbildningen, ni får prova-på praktiska övningar och bjuds på frukost. Anmälan nedan:

Den 22 januari: www.info1-the-gap-ekskaret.confetti.events
 Den 5 februari: www.the-gap-pa-ekskaret-5feb.confetti.events

Foto ovan: Sofie Axelsson

PRAKTISKT

Kursledare: 
Gunnar Michanek.

Kursstart: 
12 mars 2019. 

Pris: 
21.500 exkl. moms. (ordinarie pris 25.000). 

Plats:
Utbildning består av åtta kurstillfällen i Minds Unlimiteds lokaler på Tegnérgatan 12 i Stockholms samt två intensiva dagar på unika ön Ekskäret i Stockholms skärgård. 

Datum:
12/3   08:30 - 10:30
19/3   08:30 - 10:30
26/3   08:30 - 10:30
  2/4   08:30 - 10:30
  9/4   08:30 - 12:30 (obs förlängt)
23/4  08:30 - 10:30
30/4  08:30 - 10:30
14/5  08:30 - 10:30
10-11/5 på ön  Ekskäret

KONTAKT

Vid frågor kontakta Victoria Gårder på Minds Unlimited.

E-mail: victoria.garder@mindsunlimited.se
Mobil: +46 (0)708-744 909

Intresseanmälan

Stiftelsen Ekskäret

Stiftelsen Ekskäret har en 100-årig vision om en mer medveten och hållbar värld där människor skapar mer välmående, för sig själva, för andra och hela planeten. Visionen förverkligas när allt fler handlar utifrån en större förståelse om sig själva, omgivningen, samhället och de mänskligt skapade system vi alla verkar i. Vår roll som samhällsaktör är därför att erbjuda platser och program där människor och idéer kan mötas, växa och utvecklas tillsammans. På så vis skapar vi ett samhälle som kan blomstra på alla möjliga sätt – mänskligt, ekonomiskt och planetärt.

Läs mer om Stiftelsen Ekskäret på www.ekskaret.se!

Minds Unlimited

Minds Unlimited är inriktade på utveckling av ledare och medarbetare med hjälp av mindfulness och emotionell intelligens. För att både växa och utvecklas och samtidigt få mer social-, miljömässig- och ekonomisk hållbarhet är det ett oerhört viktigt bidrag är att varje människa ökar sin medvetenhet. Därför är vår mission att ta fram den inre kraften och visdomen i människor och därmed i organisationer. Vi förverkligar vår mission med hjälp av metoder som är upplevelsebaserade och som är mer byggda på forskning än många andra inom ledar- och organisationsutveckling.

Läs mer om Minds Unlimited på www.mindsunlimited.se!